Bemutatkozás

 

MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE

 

Az 1948-ban alakult MTESZ, 40 országos szakmai-tudományos egyesület önkéntes társulásán alapuló kiemelkedően közhasznú szervezet. A Szövetség olyan jelentős magyar társadalmi és érdekképviseleti  -réteg – szervezet-, mely tagegyesületein valamint országos és területi szervezetein keresztül széleskörű tudományos, továbbképző, döntés-előkészítő, érdekfeltáró és érdekképviseleti tevékenységet folytat. Célja a tudományos tevékenység, kutatás, műszaki fejlesztés segítése, a nemzetgazdasági, természetvédelmi, környezetvédelmi, oktatási és képességfejlesztési feladatok ellátása.  A közel 100 ezer tagot tömörítő tagegyesületek meghatározó szerepet töltenek be a műszaki, agrár, természettudományi és közgazdasági szakemberek informálásában, a szakmai tudatformálásban, továbbá a szakmai tevékenység szervezésében éppen úgy, mint a fenntartható gazdasági növekedést jelentősen befolyásoló innovációs folyamatok, vállalkozások segítésében, megvalósításában.
A Budapesten és a megyeszékhelyeken működő 20 MTESZ Tudomány és Technika Háza országos hálózata ad otthont a műszaki értelmiségieknek, helyszíne az egyesületek rendezvényeinek, szakmai konferenciáinak, kiállításainak.

A MTESZ Veszprém Megyei Egyesület 1959 áprilisában alakult meg. Jelenleg 26 tudományos egyesületi csoport alkotja a megyei szövetséget. Az egyesületi csoportok létszáma 2000 fő.
Megyei Szervezetünk 2009. májusában ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.
A MTESZ Veszprém Megyei Egyesület Veszprém központjában (Veszprém, Bajcsy Zs. u. 3.) jól felszerelt székházzal rendelkezik, melyet az egyesületi csoportok térítésmentesen használhatnak. A megyei szövetség megszervezése, az épület megvásárlása, áttervezése és végleges állapotának kialakítása a megyei egyesületi szakemberek összefogásának szép példája.
Az egyesületek tagsága döntően munkahelyi csoportokba szerveződik: vegyipar, bányászat, kohászat, gépipar, építőipar, mezőgazdaság, erdészet, faipar, élelmiszeripar, szilikátipar, erőművek, áramszolgáltató.
Jelentős bázis továbbá a Pannon Egyetem ahol 7 tudományos egyesületi csoport működik.
A megyei szervezet 2012 február 9-én megtartott tisztújító közgyűlése Dr. Rédey Ákost a Pannon Egyetem professzorát választotta elnökének. Az ügyvezető igazgatói feladatokat Dr. Hankó András látja el.
Az új megyei vezetőség 2 fő célt követ:
A székház színvonalas, térítésmentes szolgáltatásaival (terem, technikai eszközök, szervezés, pénzügyi adminisztráció) az egyesületi csoportok munkájának segítése,
A megyei szervezet működéséhez szükséges stabil pénzügyi háttér biztosítása.
Az elmúlt 10 évben a megyei szervezet országosan elismert szakmai konferenciákat szervezett az alábbi területeken: környezetvédelem, másodnyersanyag-hasznosítás, megújuló energetika, nanotechnológia.
A megyei szervezet programjában mintegy 20 éve szerepelnek ausztriai és németországi környezetvédelmi és megújuló energetikai szakvásár látogatások, valamint üzemlátogatások.
Szervezetünk kiemelt figyelmet fordít a fiatalok műszaki pályákra irányításának támogatására. Rendszeresen együttműködik a Technikatanárok Országos Egyesülete Veszprémi Szervezetével az évente sorra kerülő környezetvédelmi és megújuló energetikai tanulmányi versenyek illetve tanulmányi kirándulások szervezésében.
A megyei szervezet konferenciáin rendszeresen részt vesznek egyetemi hallgatók és középiskolás diákok.
Több német és osztrák környezetvédelemmel foglalkozó intézménnyel, szervezettel, vállalkozással működik együtt.
Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság sepsiszentgyörgyi szakemberei rendszeres résztvevői a megyei szervezet programjainak.
Az elmúlt évek szakmai tevékenységét a rendezvények felsorolása érzékelteti:

  • 2011. november 9-10. Országos Másodnyersanyag-hasznosító Konferencia (Sopron-Graz)
  • 2011. szeptember 20-22. Országos Környezetvédelmi Konferencia (Siófok)
  • 2011. március 3-4. Országos Megújuló Energetikai és Energiatakarékossági Konferencia és Szakvásár (Sopron – Wels)
  • 2011. február 23. Országos Levegőtisztaság-védelmi Konferencia (Budapest)
  • 2011. január 26. Országos Zajvédelmi Konferencia (Budapest)

 

 

 

Kapcsolatok:

 

Rendezvények

 

 

ORSZÁGOS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KONFERENCIA BUDAPEST

2013. február 20.

Vegyipari Dolgozók Szakszervezeti Székházában

 

részletesen program és felhívás itt olvasható

 

jelentkezési lap (pdf)

jelentkezési lap (doc)

 

Részletes felvilágosítás, jelentkezési lap leadás az alábbi elérhetőségeken:
MTESZ Veszprém Megyei Egyesület
Telefon:

+36 88/429-200

+36 20/438-2333
Fax: +36 88/328-056
E-mail: hanko@mtesz-veszprem.hu

Postacím: 8200 Veszprém, Bajcsy Zs. u. 3